Nieuws & verdieping 'De toolkit geeft goede aanknopingspunten voor bestuurlijke keuzes'

Judith Warries van Podium Victorie gebruikte de Toolkit van de Governance Code Cultuur bij het inrichten van een nieuw besturingsmodel.

“We moeten waarborgen dat we zorgvuldig omgaan met publieke gelden”, stelt Judith Warries, directeur-bestuurder van poppodium Victorie in Alkmaar. Ze vindt het belangrijk dat haar stichting zich houdt aan de Governance Code Cultuur (GCC). Toen Podium Victorie vorig jaar een nieuw besturingsmodel nodig had, heeft Warries gebruik gemaakt van de Toolkit bij de code. Hierin zijn hulpmiddelen opgenomen die van pas komen bij het besturen van een organisatie. “De Toolkit geeft heel praktische handvatten voor bestuurlijke keuzes.”

Nieuw besturingsmodel

Podium Victorie gaat in 2016 verhuizen naar een nieuwe locatie. De Toolkit bood uitkomst bij het inrichten van een nieuw besturingsmodel dat paste bij de aanstaande herhuisvesting. Er staat bijvoorbeeld in dat bij de keuze van een besturingsmodel het belangrijk is te kijken naar de complexiteit van de organisatie en de situatie waarin je je bevindt.

“We hebben opnieuw gekeken wat het best zou passen bij onze organisatie. We hadden een slagvaardig bestuur nodig, zodat in de aanloop naar herhuisvesting niet elke keuze vooraf besproken hoefde te worden, maar waarbij belangrijke keuzes worden goedgekeurd door de raad van toezicht”, legt Warries uit. “Dat zou het proces van de verhuizing helpen.” Podium Victorie koos daarom voor één directeur-bestuurder, Warries, die verantwoording moet afleggen aan de raad van toezicht. “Dat functioneert goed”, zegt ze.

Ook in de fase daarna, bij het wijzigen van de statuten en opstellen van nieuwe reglementen raadpleegde Warries regelmatig de Toolkit bij de GCC. “Er staan allerlei vragen en voorbeelden die we als input hebben gebruikt, zoals: wat spreken we af over de taken en werkwijze?”

Nuttig

“De Toolkit geeft goede aanknopingspunten voor bestuurlijke keuzes”, vindt Warries. Wat voor overwegingen moet je maken bij het kiezen van een nieuw besturingsmodel? Hoe richt je je organisatie in? Wat ga je vastleggen? Deze vragen waren nuttig voor haar en haar organisatie. “We hebben ze gebruikt als input en de principes vertaald naar onze eigen organisatie.”

“Het uitgangspunt is altijd dat we op een nette manier omgaan met belastinggeld en onze verantwoordelijkheid tegenover de gemeente en het publiek”, zegt Warries. Nu ze een jaar directeur-bestuurder is, wil ze de processen en procedures updaten. “Dit jaar wil ik daarmee starten. Dan zal ik de GCC en de Toolkit er zeker weer bij pakken.”

Cookiegebruik

Ik accepteer Nee, liever niet